– MAY CÔNG NGHIỆP ÁO SƠ MI

28/12/2020
765 lượt xem

Học phí: 1.500.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Thương binh, bệnh binh
Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Hướng dẫn sử dụng máy may công nghiệp 1 kim, máy vắt sổ 1 kim, máy vắt sổ 2 kim

May các đường may căn bản

May nẹp sơ mi

May trụ sơ mi

May cổ sơ mi

May áo sơ mi tay ngắn

May áo sơ mi tay dài