– LẬP TRÌNH PLC S7 1500 VỚI TIA PORTAL

28/12/2020
2283 lượt xem

PHẦN 1: LẬP TRÌNH PLC S7 1500 VỚI TIA PORTAL CĂN BẢN

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Học viên có cái nhìn tổng quan về hệ thống tự động trong thực tế.

Học viên có khả năng sử dụng, lập trình PLC S7-1500 ở mức độ cơ bản và trung bình.

Học viên có kỹ năng phân tích hệ thống tự động và lập được lưu đồ giải thuật.

Tăng khả năng sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu ứng dụng với thiết bị mới.

Nâng cao thái độ lao động: nghiêm túc, cẩn trọng, an toàn.

PHẦN 2: LẬP TRÌNH PLC S7 1500 VỚI TIA PORTAL NÂNG CAO

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Học viên có cái nhìn tổng quan về hệ thống tự động trong thực tế, có kỹ năng phân tích hệ thống tự động.

Học viên có ứng dụng các khối hàm chức năng của PLC S7-1500.

Học viên có khả năng thiết lập truyền thông PLC S7-1500 với SCADA/ HMI và PLC S7-300/1200.

Tăng khả năng sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu ứng dụng với thiết bị mới.

Nâng cao thái độ lao động: nghiêm túc, cẩn trọng, an toàn

Khuyến học:

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 15% cho học viên đóng 1 lần 2 khóa căn bản và nâng cao

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

       Hộ nghèo, gia đình khó khăn

      Tái hòa nhập cộng đồng

      Thương binh, bệnh binh

     Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Phần 1: (Căn bản)

Số TT

Tên các bài trong mô đun

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

1

Tên bài 1: Giới thiệu PLC S7-1500 và phần mềm Tia  Portal

3.5

0.7

2.8

2

Tên bài 2: Các tập lệnh cơ bản

3.5

0.7

2.8

3

Tên bài 3: Tập lệnh nhận biết xung cạnh

3.5

0.7

2.8

4

Tên bài 4: Cấu trúc chương trình PLC S7

3.5

0.7

2.8

5

Tên bài 5: Vùng nhớ và các kiểu dữ liệu

3.5

0.7

2.8

6

Tên bài 6: Tập lệnh MOVE, CONVERT, ROUND

3.5

0.7

2.8

7

Tên bài 7: Lập trình ứng dụng bộ định thời – TIMER

3.5

0.7

2.8

8

Tên bài 8: Lập trình ứng dụng bộ đếm – COUNTER

3.5

0.7

2.8

9

Tên bài 9: Phân tích quy trình công nghệ

3.5

0.7

2.8

10

Tên bài 10: Giải thuật lập trình

3.5

0.7

2.8

11

Tên bài 11: Lập trình và xử lý tín hiệu Analog Input

3.5

0.7

2.8

12

Tên bài 12: Lập trình và xử lý tín hiệu Analog Output

3.5

0.7

2.8

13

Tên bài 13: Lập trình bơm định lượng

3.5

0.7

2.8

14

Tên bài 14: Lập trình ổn định mực nước.

3.5

0.7

2.8

15

Tên bài 15: Ôn tập và kiểm tra

3.5

0.7

0.8

2

Cộng

52.5

10.5

40

2

 

Phần 2: Nâng cao

Số TT

Tên các bài trong mô đun

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

1

Tên bài 1: Thời gian thực – Real time

3.5

0.7

2.8

2

Tên bài 2: Thiết kế hàm chức năng FC

3.5

0.7

2.8

3

Tên bài 3: Thiết kế hàm chức năng FC với DB

3.5

0.7

2.8

4

Tên bài 4: Thiết kế hàm chức năng FC với UDT

3.5

0.7

2.8

5

Tên bài 5: Thiết kế hàm chức năng FB, DB

3.5

0.7

2.8

6

Tên bài 6: Thiết kế hàm chức năng FB với UDT

3.5

0.7

2.8

7

Tên bài 7: Điều khiển PID

7

1.4

5.6

8

Tên bài 8: Truyền thông dữ liệu PLC S7-1500 với PLC S7-300

3.5

0.7

2.8

9

Tên bài 9: Truyền thông dữ liệu PLC S7-1500 với PLC S7-1200

3.5

0.7

2.8

10

Tên bài 10: Thiết lập cấu hình PLC S7-1500 với SCADA.

7

1.4

5.6

11

Tên bài 11: Thiết lập cấu hình PLC S7-1500 với HMI

7

1.4

5.6

12

Tên bài 12: Ôn tập và kiểm tra

3.5

0.7

0.8

2

Cộng

52.5

10.5

40

2