Quyết định về bổ sung một số điều tại Quyết định số 174/QĐ-KTCNHV-ĐT về đào tạo trình độ Sơ cấp

08/04/2024
85 lượt xem

Quyết định Về bổ sung một số điều tại Quyết định số 174/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương quy định về đào tạo trình độ Sơ cấp.