THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

16/01/2024
1373 lượt xem

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh Trung cấp thời gian đăng ký học phần học kỳ II, năm học 2023 – 2024 như sau:

  1. Đối tượng: Toàn bộ học sinh khóa 21K15, 22K16 và 23K17 của hệ trung cấp đang học tại trường.
  2. Hình thức đăng ký: học sinh truy cập vào trang website theo địa chỉ sau: https://tracuudiem.tuyensinhhungvuongtech.edu.vn/login để thực hiện đăng ký học phần.
  3. Thời gian đăng ký: Phòng Đào tạo sẽ mở hệ thống

Khóa 23K17 đăng ký từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 19/01/2024.

Khóa 22K16 đăng ký từ ngày 22/01/2024 đến hết ngày 25/01/2024.

Khóa 21K15 đăng ký từ ngày 26/01/2024 đến hết ngày 31/01/2024.

Các em học sinh sau khi đã đăng ký xong thì phải ký vào danh sách đăng ký môn học của Phòng Đào tạo đã kiểm tra trên phần trang web trường.

Sau thời gian trên hệ thống sẽ khóa chức năng đăng ký học phần. Nếu học sinh nào không thực hiện đăng ký học phần sẽ không có tên trong danh sách học của môn học/mô đun.

Lưu ý: Trong trường hợp các em học sinh đã đăng ký thành viên mà quên mật khẩu thì vui lòng liên hệ bộ phận giáo vụ của phòng Đào tạo (gặp Cô Uyên, Cô Tú) để được hỗ trợ giải quyết.

Đề nghị lãnh đạo Khoa/Bộ môn thông báo đến giáo viên chủ nhiệm cho học sinh nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Xem thông báo: Tại đây

Bài viết cùng chủ đề: