KẾT QUẢ CÔNG NHẬN ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HKII 2022-2023

04/06/2024
590 lượt xem

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-KTCNHV-HSSV ngày 13/02/2023 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh hệ trung cấp năm học 2022-2023;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 03/6/2024 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về công nhận kết quả đánh giá rèn luyện của học sinh học kỳ II năm học 2022-2023;

Phòng CTHSSV thông báo kết quả công nhận Đánh giá rèn luyện HKII năm học 2022-2023

  • Quyết định kết quả công nhận Đánh giá rèn luyện HKII năm học 2022-2023 xem tại đây
  • Danh sách kết quả công nhận Đánh giá rèn luyện HKII năm học 2022-2023 xem tại đây

Mọi thắc mắc phản hồi :

  • Thời gian phản hồi: từ hôm nay đến hết ngày 11/6/2024
  • Địa điểm: C.Trinh – F1.4, Phòng CTHSSV

Lưu ý: Sau ngày 11/6/2024 Phòng CTHSSV sẽ không giải quyết bất kỳ phản hồi nào liên quan đến kết quả Đánh giá rèn luyện HKII 2022-2024.

Trân trọng./.