THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẢNH BÁO NỢ MÔN KHÓA 23K17 HKI NĂM HỌC 2023 – 2024

06/05/2024
1023 lượt xem

Phòng Đào tạo thông báo đến Học sinh các lớp Trung cấp khóa 23K17 về việc cảnh báo nợ môn HKI năm học 2023-2024 theo bảng điểm kết quả.

Đề nghị những học sinh có tên trong danh sách đính kèm thuộc đối tượng cảnh báo nợ môn liên hệ tại phòng Đào tạo để đăng ký thủ tục học lại và thi lại các học phần nợ.

Thời gian đăng ký: Giờ hành chánh các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (Từ ngày 06/05/2024 đến hết ngày 17/5/2024).

Chi tiết liên hệ bộ phận Giáo vụ gặp cô Tú – Cô Uyên – Thầy Hải.

Kính đề nghị Quý Trưởng khoa/Bộ môn, Quý thầy/cô hỗ trợ Phòng Đào tạo nhắc nhở đến học sinh thực hiện đúng theo thông báo này.

Trân trọng thông báo./.

Xem thông báo (đính kèm danh sách): Tại đây