– LỚP TÓC THỢ CHÍNH

28/12/2020
803 lượt xem

 (Học phí trọn khóa: 12.500.000đ đóng 1 lần GIẢM CÒN 9.500.000đ)

  1. Cắt tóc tạo kiểu Nam2.000.000đ/ tháng

Kiểu vành tỉa
Kiểu tầng thấp
Kiểu la mã

Kiểu đinh tròn

  1. Cắt tóc tạo kiểu Nữ2.500.000đ/ tháng

Cắt tạo 3 kiểu tóc ngang
Cắt tạo 3 kiểu tóc tém nhọn
Cắt tạo 3 kiểu tóc chiếc lá
Cắt tạo 3 kiểu tóc sì tôn
Cắt tạo 3 kiểu tóc bồ câu
Cắt tạo 3 kiểu tóc bung

  1. Uốn lạnh căn bản1.000.000đ/ 2 tuần
  2. Uốn nóng căn bản1.500.000đ/ 1 tháng
  3. Duỗi tóc căn bản2.000.000đ/ 2 tuần
  4. Nhuộm tóc căn bản2.000.000đ/ 2 tuần

Nhuộm tóc bạc
Nhuộm tóc có màu
Nhuộm tóc màu sáng
Kỹ thuật pha thuốc
Kỹ thuật dùng oxy

  1. Nối tóc1.500.000đ/ tháng

Các kỹ thuật nối tóc truyền thống và hiện đại nhất
Thao tác nhanh, êm, dễ chịu, không đau