– Thiết kế thời trang Việt phục – Hoa phục

28/12/2020
895 lượt xem
 • Học phí:  2.000.000 đ/ 6 tuần – 3 buổi/ tuần
 • Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định
 • Khuyến học:Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ
 • Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:  Hộ nghèo, gia đình khó khăn. Tái hòa nhập cộng đồng. Thương binh, bệnh binh .Con thương binh, con bệnh binh.
 • Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật 
 • MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
 • -Vẽ và cắt được rập các kiểu Việt phục
 • – Hoa phục  thời trang theo chương trình
 • – May được các kiểu Việt phục
 • – Hoa phục đã vẽ và cắt rập
 • NỘI DUNG ĐÀO TẠO:
 • Bài mở đầu: Thiết kế Áo dài tay ragland, quần ống xéo
 • Bài1: Hướng dẫn : Thiết kế Áo dài cổ tròn, cổ tim, cổ thuyền
 • Bài 2: Hướng dẫn: Thiết kế Áo dài cách tân
 • Bài 3: Hướng dẫn: Thiết kế Áo bà ba tay ragland
 • Bài 4: Hướng dẫn: Thiết kế Áo sẩm
 • Bài 5: Hướng dẫn: Thiết kế Áo dài Thượng Hải
 • Bài 6: Hướng dẫn: Thiết kế Áo dài nam