KẾT QUẢ THI TIN HỌC MOS – NGÀY 05/11/2019 VÀ NGÀY 07/11/2019

28/12/2020
447 lượt xem
STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Số CMND Điểm thi
Ngày Tháng Năm Word Kết quả Excel Kết quả
1 Phạm Minh Thuận 22 10 2002 Nam 372008148 925 Pass
2 Vũ Hoàng Yến 2 12 2003 Nữ 079303020149 259 Fail 426 Fail
3 Nguyễn Lâm Sơn 24 1 2003 Nam 079203020598 725 Pass 838 Pass
4 Huỳnh Quốc Đạt 19 9 2001 Nam 079201024428 233 Fail 122 Fail
5 Dương Thuận Thành 27 9 2003 Nam 079203018933 954 Pass 925 Pass
6 Nguyễn Hồng Nguyên 21 8 2003 Nam 082203000226 570 Fail 700 Pass
7 Dương Thuận Toàn 27 9 2003 Nam 079203018935 885 Pass 925 Pass
8 Trương Thành Tuấn 22 8 2003 Nam 079203008023 908 Pass
9 Nguyễn Quốc Hùng 25 2 2002 Nam 079202020462 233 Fail
10 Nguyễn Hà Nam 26 12 1989 Nam 079089014603 931 Pass
11 Chung Tranh Nam 27 1 2002 Nam 792020117213 954 Pass
12 Trương Tiến Phát 11 11 2003 Nam 079203021342 838 Pass
13 Ngô Văn Minh 30 11 2000 Nam 122297558 815 Pass
14 Phan Thanh Tiến Thịnh 11 1 2002 Nam 079202031951 838 Pass
15 Huỳnh Thanh Liêm 11 2 2003 Nam 312523269 815 Pass
16 Văn Thuận Dủ 12 8 2001 Nam 079201011315 570 Fail
17 Dương Minh Tuấn 6 3 1999 Nam 025919978 931 Pass
18 Trần Minh Quân 15 11 2003 Nam 079203016512 775 Pass
19 Ngô Kiệt Quy 6 8 2003 Nam 079203018198 900 Pass
20 Nguyễn Hoàng Thái 23 6 2002 Nam 079202010185 426 Fail

Lưu ý:

  • Học sinh có kết quả thi chưa đạt liên hệ Phòng Ghi danh để được hướng dẫn đăng ký thi lại.