Lễ bế mạc Kỳ thi kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

14/07/2023
403 lượt xem

Lễ bế mạc và trao giải Kỳ thi kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Z4515840626269 20d287aa6e517c4fed56952c48a06285