– MAY THỜI TRANG NÂNG CAO

28/12/2020
1087 lượt xem

Học phí: 1.200.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Hướng dẫn may các đường may căn bản

May đúng các đường thẳng theo hình

Áo cổ la mã:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo cổ la mã trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo cổ la mã

Áo cổ tròn, cổ tim tay raglan:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo cổ tròn, cổ tim tay raglan trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo cổ tròn, cổ tim tay raglan

Áo cổ trụ pen ngực:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo cổ trụ pen ngực trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo cổ trụ pen ngực

Váy tròn, váy xéo:

Vẽ, cắt được các chi tiết váy tròn, váy xéo trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất váy tròn, váy xéo

Áo đầm căn bản, cổ tròn, cổ tim, cổ chìa khóa:

Vẽ, cắt được các chi tiết áo đầm căn bản, cổ tròn, cổ tim, cổ chìa khóa trên giấy

Đặt rập trên vải cắt các chi tiết

May hoàn tất áo đầm căn bản, cổ tròn, cổ tim, cổ chìa khóa