THÔNG BÁO Về thời gian đọc sách, tìm hiểu, nghiên cứu tại Thư viện trường

10/04/2024
295 lượt xem

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, Cán bộ – Viên chức – Người lao động đang học tập và làm việc tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương có được không gian, nguồn tài liệu tham khảo để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề, nâng cao hiệu quả đào tạo; đặc biệt là tìm hiểu về “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo về thời gian đọc sách, tìm hiểu, nghiên cứu tại Thư viện trường như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Học sinh, Cán bộ – Viên chức – Người lao động đang học tập và làm việc tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.
  2. Thời gian bắt đầu mở cửa Thư viện: ngày 15/04/2024.
  3. Thời gian mở cửa Thư viện trong ngày:
  • Giờ buổi sáng: 08 giờ 30 phút – 09 giờ 30 phút.
  • Giờ buổi chiều: 14 giờ 00 phút – 15 giờ 00 phút.

     Trân trọng./.

Thông báo: xem tại đây