– ỨNG DỤNG PLC SIEMENS LOGO! TRONG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

28/12/2020
1683 lượt xem

PHẦN 1: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần

PHẦN 2: LẬP TRÌNH PLC SIEMENS LOGO! 

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Học viên có khả năng sử dụng thiết bị khí cụ điện như công tắc, nút nhấn, role, … Nắm được nguyên lý hoạt động các loại cảm biến thông dụng, đọc hiểu kí hiệu các loại van khí nén cơ bản. Nắm được các hàm cơ bản trong PLC LOGO

Đọc hiểu các bảng vẽ điện, khí nén vừa và nhỏ. Thiết kế, lắp đặt được các hệ thống điều khiển đơn giản, đấu nối và lập trình PLC LOGO hí nén cơ bản. Nắm được các hàm cơ bản trong PLC LOGO

Khuyến học:

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 15% học phí cho học viên đăng ký 1 lần 2 khóa

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số

TT

Tên các bài

trong mô đun

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

PHẦN I: Kỹ thuật điều khiển khí nén – điện khí nén.

Bài 1: Khảo sát hệ thống truyền dẫn khí nén

3.5

0.7

2.8

Bài 2: Ứng dụng hệ thống truyền dẫn khí nén

3.5

0.7

2.8

Bài 3: Khảo sát các phần tử khí nén

3.5

0.7

2.8

Bài 4: Ứng dụng các phần tử khí nén

3.5

0.7

2.8

Bài 5: Thiết kế hệ thống khí nén theo phương pháp trình tự

3.5

0.7

2.8

Bài 6: Lắp đặt hệ thống khí nén theo phương pháp trình tự

3.5

0.7

2.8

Bài 7: Thiết kế hệ thống khí nén theo phương pháp chia tầng

3.5

0.7

2.8

Bài 8: Lắp đặt hệ thống khí nén theo phương pháp chia tầng

3.5

0.7

2.8

Bài 9: Khảo sát các phần tử điện khí nén

3.5

0.7

2.8

 1. 10.
Bài 10: Ứng dụng các phần tử điện khí nén

3.5

0.7

2.8

 1. 11.
Bài 11: Thiết kế hệ thống điện khí nén theo phương pháp chia nhịp

3.5

0.7

2.8

 1. 12.
Bài 12: Lắp đặt hệ thống điện khí nén theo phương pháp chia nhịp

3.5

0.7

2.8

 1. 13.
Bài 13: Thiết kế hệ thống điện khí nén theo phương pháp chia tầng

3.5

0.7

2.8

 1. 14.
Bài 14: Lắp đặt hệ thống điện khí nén theo phương pháp chia tầng

3.5

0.7

2.8

 1. 15.
Bài 15: Bảo trì hệ thống truyền dẫn khí nén

3.5

0.7

0.8

2.0

 1. 16.
PHẦN II: Lập trình PLC SIEMENS LOGO!

Bài 16: Tổng quan về PLC Siemens Logo!

3.5

0.7

2.8

 1. 17.
Bài 17: Kết nối PLC Siemens với thiết bị ngoại vi

3.5

0.7

2.8

 1. 18.
Bài 18: Các hàm trong Logo!

3.5

0.7

2.8

 1. 19.
Bài 19: Lập trình ứng dụng với hàm logic AND, OR

3.5

0.7

2.8

 1. 20.
Bài 20: Lập trình ứng dụng với hàm logic NAND, NOR

3.5

0.7

2.8

 1. 21.
Bài 21: Lập trình ứng dụng với hàm logic NOT, XOR

3.5

0.7

2.8

 1. 22.
Bài 22: Lập trình ứng dụng với các khối hàm Timer

3.5

0.7

2.8

 1. 23.
Bài 23: Lập trình ứng dụng với các khối hàm tạo xung

3.5

0.7

2.8

 1. 24.
Bài 24: Lập trình ứng dụng với các khối hàm Counter.

3.5

0.7

2.8

 1. 25.
Bài 25: Lập trình ứng dụng với các khối hàm thời gian thực.

3.5

0.7

2.8

 1. 26.
Bài 26: Ứng dụng LOGO! Trong điều khiển cửa tự động

3.5

0.7

2.8

 1. 27.
Bài 27: Ứng dụng LOGO! Trong điều khiển tưới cây nhà kính

3.5

0.7

2.8

 1. 28.
Bài 28: Ứng dụng LOGO! Trong điều khiển hệ thống băng tải.

3.5

0.7

2.8

 1. 29.
Bài 29: Ứng dụng LOGO! Trong điều khiển chuôn báo trường học.

3.5

0.7

2.8

 1. 30.
Bài 30: Ôn tập – kiểm tra

3.5

0.7

0.8

2.0

Cộng

105

21

80.0

4.0