THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỚP TIN HỌC MOS VÀ IC3 ĐƯỢC NGHỈ HỌC

28/12/2020
440 lượt xem

♦♦♦ Thông báo về việc học sinh lớp Tin học MOS và Tin học IC3 được nghỉ học vào những ngày lễ. Các em học sinh vui lòng xem và tải về theo dõi tại đây ->>>THONG BAO LOP TIN HOC MOS VA IC3 DUOC NGHI

♦♦♦ Danh sách học sinh các lớp Tin học MOS và Tin học IC3 ->>>DANH SACH LOP TIN HOC MOS VA IC3