THÔNG BÁO NGHỈ HỌC – VH 7 MÔN LỚP 11, KHÓA XI

28/12/2020
545 lượt xem

NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO ĐẾN HỌC SINH CÁC LỚP VĂN HÓA 7 MÔN LỚP 11 – KHÓA 11
Vì lý do: Giáo viên chấm thi tập trung Học kì I, năm học 2018-2019.
Học sinh văn hóa 7 môn lớp 11 – Khóa XI được nghỉ học từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 26/12/2018. Thứ 5 ngày 27/12/2018 học sinh đi học bình thường theo thời khóa biểu.