– QUẤN DÂY BIẾN ÁP NÂNG CAO

28/12/2020
955 lượt xem

HỌC PHÍ: 1.250.000 đ/ 5 tuần – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Tính toán máy biến áp 1 pha

Tính toán máy biến áp 3 pha

Máy biến áp tự ngẫu 3 pha

Máy biến áp cách ly 3 pha

Máy biến áp hàn

Kiểm tra kết thúc