Thông báo: Họp PHHS các lớp bậc THCS Hệ trung cấp Khóa 13 năm học 2019-2020

28/12/2020
433 lượt xem

Trường TCN KTCN Hùng Vương tổ chức buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học đối với các lớp bậc THCS Hệ Trung cấp Khóa 13 năm học: 2019 – 2020.
???? Với mục đích tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình quản lý học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

???? Một số nội dung được phổ biến trong cuộc họp:

Hướng dẫn tra cứu thời khóa biểu, điểm trên Website

Ban hành quy định về miễn trừ học tập, tạm hoãn học tập môn học, mô đun trung chương trình đào tạo trình độ trung cấp

 Cuộc họp được diễn ra vào ngày 29/9/2019, được chia làm 2 ca theo nhóm nghề như sau:
???? Ca 1: 7 giờ 30
– 19 BTCK: phòng F 0.3
– 19 CKC: phòng F 0.4
– 19 CDT: phòng C 2.1
– 19 CDL: phòng C 1.2
– 19 DHKK: phòng D 0.1
– 19 CNO: phòng E.2
– 19 DCN: phòng F 1.3
– 19 DTCN: phòng A 2.1
– 19 SCM: phòng A 2.5
– 19 MTT: phòng A 1.4
???? Ca 2: 9 giờ 30
– 19 KTHD: phòng E.2
– 19 KTHM: phòng F 2.1
Kính mong PHHS tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng!