Thông báo về việc toàn thể học sinh, sinh viên và học viên thực hiện khai báo y tế

08/03/2020
361 lượt xem
  • Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với học sinh, sinh viên, Sở LĐTB&XH đã ban hành ban hành công văn số 20580/SLĐTBXH-GDNN yêu cầu “TỔ CHỨC RÀ SOÁT LẬP DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐI ĐẾN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 1/7 ĐẾN NAY….”.
  • Để phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho HSSV, đề nghị toàn thể học sinh, sinh viên cung cấp thông tin y tế tại bảng khảo sát này:

⇒⇒⇒ TỜ KHAI Y TẾ DÙNG CHO HSSV

  • Đây là tài liệu quan trọng, thông tin của Anh/Chị sẽ giúp cơ quan y tế liên lạc khi cần thiết để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.
    Trân trọng cảm ơn!