Nỗ lực phát triển, lan tỏa văn hoá đọc trên địa bàn TPHCM

19/04/2023
204 lượt xem

Thành phố Hồ Chí Minh luôn cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất để Nhân dân được tiếp cận với sách, báo một cách dễ dàng, để Nhân dân có thể mở mang tầm mắt, bồi dưỡng kiến thức và hiểu biết thông qua việc đọc sách. Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam hiện nay cũng mang dấu ấn của Người. Theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam. Việc lựa chọn ngày này mang ý nghĩa rất lớn, đó là thời điểm cuốn sách “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc được in bằng tiếng Việt, soi sáng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta.

Xem chi tiết: Tại đây

Bài viết cùng chủ đề: