Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường TCN Hùng Vương

19/04/2024
182 lượt xem
Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện nay đã trở thành mục tiêu quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thành phố. Thành phố mang tên Bác đưa tinh thần, lối sống, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào lòng mỗi người dân, đi sâu vào trong lối sống và hành động thực tiễn của người dân thành phố, để lại ấn tượng sâu đậm với người dân khu vực và quốc tế.
Thực hiện chỉ đạo Nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, các Nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nhằm mang lại sức lan tỏa và tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của các em học sinh

Trường TCN Hùng Vương đã tiến hành xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, với mục đích tạo nên tinh thần thi đua, học tập và làm theo Bác sôi nổi, phát huy được sức mạnh nội sinh, góp phần lan tỏa tư tưởng “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến với giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường, bên cạnh đó lan tỏa tư tưởng đến gia đình và xã hội. 

Nhà trường đưa các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung thi đua tại đơn vị. Xây dựng góc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thư viện, bảng tin trên website trường, …
Không gian văn hóa được đặt tại thư viện trường TCN Hùng Vương
Không gian văn hóa được đặt tại thư viện trường TCN Hùng Vương
Chú trọng đến việc nêu gương, tuyên dương, động viên và lan tỏa cá nhân (cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh, …) có hoạt động thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Dựa trên tiêu chí thi đua, nhà trường giám sát, kiểm tra, đánh giá từng giai đoạn việc thực hiện xây dựng và phổ biến không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Kiểm chứng nguồn tư liệu tuyên truyền, đảm bảo an ninh thông tin và những thông tin chính thống về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Bài viết cùng chủ đề: