THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ II NĂM 2021

02/04/2021
133 lượt xem
 1. 200 năm phong trào Tây Sơn._H: Hồng Đức, 2020._264tr; 24 cm

Tóm tắt: Sách bao gồm những tư liệu xuất xứ từ những thành phần  ác cảm với Tây Sơn, từ các phần tử trong Đảng chống đối Tây Sơn  đương thời ở Bắc Hà đến các giáo sĩ có cảm tình với họ Nguyễn. Từ những tư liệu đó, giúp chúng ta có thể rút ra những sự thực lịch sử,  có cách nhìn mới về triều đại Tây Sơn khi một thời gian dài đã trôi  qua với những tư liệu lịch sử mới được phát hiện này.

Ký hiệu xếp giá : 959.7028 – 2 bản

02.Ba thế hệ trí thức người Việt (1862-1954) : Nghiên cứu  lịch sử xã hội / Trịnh Văn Thảo, Lê Thị Kim Tần dịch giả._H: Tri  thức, 2019._464tr; 24 cm.

Tóm tắt: Đây là một công trình nghiên cứu liên ngành đặc sắc về trí  thức Việt Nam trong giai đoạn đầy biến động. Sự chuyển biến trong  tầng lớp trí thức thời kì này gắn liền với các cao trào yêu nước khác  nhau. Thế hệ trí thức cổ điển gắn với phong trào Tị địa, Cần Vương.  Thế hệ thứ hai gắn với phong trào Đông Du, Duy Tân. Thế hệ thứ

ba gắn liền với phong trào dân chủ tư sản và cả phong trào vô sản.  Mỗi thế hệ trí thức đều cố gắng vươn lên hoàn thành sứ mệnh mà  họ được xã hội gửi gắm.

Ký hiệu xếp giá : 959.703 – 2 bản

03.Bình Định – Danh thắng và di tích / Vũ Minh Giang chủ

biên._H: Hồng Đức, 2012._278tr; 24 cm.

Tóm tắt: Bình Định là một vùng đất với hồn thiêng sông núi hun đúc  nên khí chất anh hùng của những người con ưu tú làm rạng danh non  sông đất Việt, những người anh hùng áo vải, cò đào đã viết nên những  trang chói lọi trong pho sử vàng của dân tộc. Sách giới thiệu một số

danh lam, thắng cảnh tiêu biểu của Bình Định giúp người đọc hiểu  được cảnh đẹp thiên nhiên – môi trường đã nuôi dưỡng và hun đúc  nên khí chất con người Bình Định; đồng thời giới thiệu, khảo tả các  di tích, tái hiện lại không gian lịch sử qua các thời đại; các di tích tiêu  biểu liên quan đến đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân và các  danh nhân văn hóa.

Ký hiệu xếp giá : 959.754 – 2 bản

Trang 1

04.Cộng đồng ngư dân ở Việt Nam / Nguyễn Duy Thiệu._H:  Nxb Hà Nội, 2020._300tr; 24 cm

Tóm tắt: Các tư liệu mà cuốn sách cung cấp phản ánh về các  cộng đồng ngư dân trong bối cảnh an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội…  ở những thập niên cuối của thế kỷ 20, người đọc vừa được tiếp cận  với dữ liệu về cộng đồng ngư dân lại vừa hiểu thêm về bối cảnh xã  hội những năm 2000.

Ký hiệu xếp giá : 305.9639209597 – 2 bản

05.Đại Nam quốc cương giới vựng biên / Hoàng Hữu Xứng;  Dịch: Vũ Thị Lan Anh, Vũ Việt Bằng._H: Nxb Hà Nội._211tr; 24 cm Tóm tắt: Bộ sách “Đại Nam quốc Cương giới Vụng biên” ghi  chép về địa lý toàn quốc, bao gồm Kinh đô Huế và các tỉnh địa hạt,  vị trí và tên gọi thay đổi qua các thời. Những địa phận ở dọc biên giới,  trước của nước ta, nhưng nay thuộc nước khác (như thời nhà Hồ, nhà  Mạc cắt đất cho nhà Minh, nhà Thanh) cũng được ghi chép rõ thuộc  tỉnh nào cũng như lai lịch của vùng đất. Ngoài ra, thời điểm biên soạn  sách, 6 tỉnh Nam kỳ đã bị chiếm và thuộc quyền quản lý của thực dân

Pháp, cũng được Hoàng Hữu Xứng ghi chép kỹ càng. Điều đó thể hiện tinh thần dũng cảm, lòng yêu nước cao độ cũng như trách nhiệm  của một công dân với quốc gia. Ra đời cách đây trên 130 năm, nhưng  sách vẫn giữ nguyên tính thời sự. Đây là cuốn sách hết sức có giá trị,  đặc biệt trong hoàn cảnh phức tạp của một cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia hiện nay.

Ký hiệu xếp giá : 959.7 – 2 bản

06.Đám cưới người Việt xưa và nay / Bùi Xuân Mỹ biên  soạn._H: Nxb Hà Nội, 256tr; 21 cm

Tóm tắt: Trong hôn nhân, mỗi một dân tộc đều có những lễ tục  khác nhau. Các lễ nghi – tập tục này có khi rất đơn giản, nhưng có  khilại rất nhiêu khê và phức tạp theo tập quán của từng vùng đất. Trải  qua thời gian và những biến thiên của lịch sử, tuy hôn nhân là việc  của muôn đời, nhưng cách thức thực hiện thì mỗi thời lại một khác.  Ngoài việc giúp bạn đọc hiểu cách lý giải của người xưa về tính chất  hệ trọng, thiêng liêng của hôn nhân, về những nét đẹp và ý nghĩa sâu  sắc của các cách thức tổ chức đám cưới trong từng giai đoạn lịch sử,  tài liệu đồng thời cũng giới thiệu những nét độc đáo, khác biệt của  văn hóa hôn nhân tại từng vùng miền, từ nghi thức chuẩn bị hôn nhân  cho đến những món ăn trong mâm cỗ ngày cưới của những địa  phương tiêu biểu. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu về những đám  cưới được tổ chức theo các nghi thức tôn giáo và những điều cần biết  khi làm thủ tục hôn nhân với người nước ngoài… cũng như giới thiệu  thêm một vài thông tin về đám cưới của những người Việt đang định  cư tại một số nước trên thế giới

Ký hiệu xếp giá : 392.509597 – 2 bản

Trang 2

07.Đặng Thai Mai- Hồi ký: Thời kỳ thanh thiếu niên / Đặng  Thai Mai._H: Hồng Đức, 2020._296tr; 24 cm.

Tóm tắt: Sách kể lại những hồi ức và kỷ niệm của cuộc đời Đặng  Thai Mai – giáo sư, nhà giáo, nhà văn, nhà phê bình văn học Việt  Nam; và nguyên là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Viện trưởng đầu tiên của  Viện Văn học Việt Nam. Hồi ký như là gạch nối giữa ông và những  thế hệ trẻ mai sau, giúp thế hệ trẻ biết đến tuổi thơ của ông cùng với  tuổi trẻ của thế hệ những trí thức vàng đầu thế kỷ XX như Tôn Quang  Phiệt, Đào Duy Anh, Phạm Thiều, Ca Văn Thỉnh, … đã tham gia  phong trào yêu nước ra sao?

Ký hiệu xếp giá : 895.92283403 – 2 bản

08.Đàng Trong thời chúa Nguyễn – Kinh tế, văn hóa, xã hội /  Đỗ Bang chủ biên._H: Tri thức, 2020._ 384tr; 24 cm Tóm tắt: Công bố những thành tựu nghiên cứu mới về khẩn  hoang miền Đông và miền Tây Nam Bộ trước và sau năm 1698; tình  hình ruộng công, khẩn hoang, hoạt động thủy lợi và sản xuất nông  nghiệp ở Đàng Trong. Đặc biệt là nghề đúc đồng. Dựa trên sự phát  triển của hàng hóa và giao thông đường thủy đã tạo nên một thế mạnh  về kinh tế thương nghiệp của Đàng Trong đã được nhiều tác giả nghiên cứu và công bố. Các tác giả đã cung cấp bức tranh thương  nghiệp của các vùng miền như Hội An, các thương cảng ở Nam Bộ,  vùng thượng nguồn sông Bồ qua các thời chúa và nhấn mạnh về vai  trò của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, các hoạt động ngoại thương của  Đàng Trong với Nhật Bản, Phương Tây và Trung Quốc. Vấn đề xã  hội và văn hóa có trình bày về sự đa dạng của dân cư Đàng Trong  (như người Chăm, người Khmer, các dân tộc thiểu số), quá trình di  dân, sinh của cộng đồng dân cư.

Ký hiệu xếp giá : 959.7029 – 2 bản

09.Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong  lịch sử / Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc chủ biên._H: Hồng  Đức, 2020._290tr; 24 cm

Tóm tắt: Sách đề cập những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh  nghiệm tổ chức quản lý nông thôn trong lịch sử nước ta, chủ yếu về các phương tiện hành chính, dân sự, các thiết chế làng, ấp, bản, buôn  trên các miền đất nước, giúp người đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về thiết chế chính trị xã hội nông thôn Việt Nam.

Ký hiệu xếp giá : 959.7 – 2 bản

Trang 3

10.Lễ tục trong gia đình người Việt xưa và nay / Bùi Xuân  Mỹ._H: Hồng Đức, 2020._387tr; 24 cm

Tóm tắt: Trong lịch sử phát triển, mỗi dân tộc đã hình thành  những tập tục và nghi lễ mang màu sắc văn hoá đặc thù. Ở bất cứ nơi  nào, vào bất cứ thời nào, gia đình vẫn là cái nôi sinh tồn và cống hiến  cho xã hội nhiều nhân tài, chính vì thế, các giá trị của gia đình cần  được phát triển theo chiều hướng thiện mỹ. Trải qua bao biến thiên  của lịch sử, trong các gia đình hiện đại ngày nay, đôi khi đời sống  tinh thần không còn giữ được vị trí quan trọng hàng đầu như xưa kia.  Đối với nhiều người, cổ lễ – cổ tục giờ đây chỉ là những ký ức mờ xa  và các nghi thức truyền thống không còn đắc dụng trong cuộc sống.  Sách sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm cách lý giải thế giới, những suy nghĩ,  khát vọng vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn của người xưa, để bảo  tồn và áp dụng chúng cho hợp với thời nay khi nhiều tập tục không  còn phù hợp với hoàn cảnh mới, đồng thời cũng loại bỏ những hủ tục,  những điều mê tín dị đoan, không khoa học

Ký hiệu xếp giá : 392.09597 – 2 bản

11.Lịch sử cách mệnh Việt Nam từ 1862 đến 1930 / Đào Duy  Anh; Kiều Mai Sơn sưu tầm và giới thiệu._H: nxb Hà Nội,  2020._150tr; 22 cm

Tóm tắt: Sách khái quát lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam  chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược và chế độ phong kiến câu kết với  đế quốc để bóc lột áp bức nhân dân và kìm hãm sự tiến bộ của dân  tộc. Nội dung sách được chia làm ba giai đoạn cách mệnh, là những  khoãng thời gian đầy biến động trong lịch sử Việt Nam

Ký hiệu xếp giá : 959.703 – 2 bản

12.Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX  .Quyển thượng / Đào Duy Anh._H: Nxb Hà Nội, 2020._350tr; 24 cm Tóm tắt: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX  thuộc cụm công trình lịch sử và văn hóa Việt Nam của Đào Duy Anh  vinh dự được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội  năm 2000. Đây là tài liệu tham khảo quan trọng giới thiệu một cách

hệ thống về lịch sử đất nước từ khởi thủy tới thế kỷ XIX Ký hiệu xếp giá : 959.7 – 2 bản

13.Một số sự kiện lịch sử 200 năm quan hệ Việt – Mỹ (1820- 2020)._H: Hồng Đức, 2020._248tr; 24 cm

Tóm tắt: Năm 1819 – 1820, những người Mỹ đầu tiên đã đến Sài  Gòn, được coi là cuộc giao lưu văn hóa, kinh tế đầu tiên giữa Mỹ – Việt vào buổi đầu của thế kỷ. Những người Mỹ đầu tiên đến Sài Gòn  mặc dầu không có “quốc thư” nhưng vẫn được vị Tổng trấn Lê Văn  Duyệt tiếp đón và tặng quà trang trọng, đã để lại nhiều ấn tượng cho  vị thuyền trưởng John White, chỉ huy tàu Franklin đến Sài Gòn. Năm  1823 về Mỹ, ông có viết hồi ký về chuyến đi này với nhan đề “Chuyện  của một người đi du hành trong biển Trung Hoa” (History of Voyag

Trang 4

to the China sea). Có một điều đặc biệt là trong tái bản lần thứ 2, sách  được mang tên “Chuyến đi đến Nam Hà (A Voyage to Cochinchina).  Sự kiện này cho thấy tính hấp dẫn mà cuốn sách mang lại, song điều  quan trọng hơn là tên gọi của cuốn sách “Xứ Nam Hà” – ý chỉ xứ Đàng  Trong cũ (Cochinchina) của vương quốc Việt Nam hiện thời đã được  thế giới biết đến. Giao lưu văn hóa, kinh tế Việt – Mỹ đã được đặt ra  ngay từ thời kỳ khai quốc, khi mà vị Tổng thống thứ ba của Hợp chủng  quốc Hoa Kỳ (1801 – 1809) đang thực thi nhiệm vụ tại Đại sứ quán ở Pháp quốc. Tuy nhiên, lịch sử mối bang giao đặc thù này phải đợi đến  thời Tổng thống James Monroe (1817- 1825) mới ghi được dấu mốc  đầu tiên. Thuyền trưởng John White cùng với thủy thủ đoàn của tàu  Franklin đã trở thành những sứ giả thực sự của công cuộc khám phá  độc đáo này. Vì vậy có thể nói, năm 1819 – 1820 được xem là sự kiện  khai mở sớm nhất trong tiến trình giao lưu giữa Mỹ với Việt Nam

Ký hiệu xếp giá : 327.597073 – 2 bản

14.Nhân cách văn hóa trong bảng giá trị Việt Nam / Đỗ Huy  chủ biên, Lê Quang Thiêm, Chu Khắc._Tp.HCM: ĐHQG,  2020._380tr; 24 cm.

Tóm tắt: Sản phẩm sống động, có mức độ phát triển phong phú,  toàn diện, là diện mạo phát triển tập trung của các cá nhân trong xã  hội. Các hệ giá trị Việt Nam tiêu biểu nhất bao gồm: Tình cảm gia  đình và đại nghĩa dân tộc, công ăn việc làm, công bằng xã hội…Cuốn  sách này chính là chuẩn mực tạo nên nhân cách con người có sự phát  triển toàn diện về mặt thể chất, năng lực đạo đức và thiên hướng theo  những nguyên tắc cộng đồng các lợi ích, dân chủ, nhân đạo và phát  triển bền vững.

Ký hiệu xếp giá : 306.09597 – 2 bản

 1. Những sản phẩm khoa học công nghệ thời đại 4.0 / Phạm Văn Khiết biên dịch._H: Tri thức, 2020._208tr; 24 cm. Ký hiệu xếp giá : 600 – 10 bản

15.Những ý tưởng khoa học công nghệ thời đại 4.0 / Trần  Giang Sơn biên dịch._H: Tri thức, 2020._303tr; 24 cm Tóm tắt: Giới thiệu công cuộc khám phá vũ trụ không ngừng  nghỉ của con người; Khám phá bí ẩn của trái đất, từ lục địa đến biển  sâu; Những nghiên cứu khoa học – Thành tựu toán học xuất sắc; Hạnh  phúc-Động lực khám phá tương lai; Phương pháp tiếp cận thích hợp  để nhìn thấy ánh sáng khoa học; “Phép thuật mới” trong tương tác  giữa người và máy tính; Thiết kế làm thay đổi thế giới…

Ký hiệu xếp giá : 001 – 10 bản

Trang 5

16.SEO on-page trong tầm tay: 61+ giải pháp tinh gọn giúp  tối ưu hóa công cụ tìm kiếm / Trình Nguyễn._H: Thế giới,  2021._232tr; 24 cm

Tóm tắt: Trang của bạn có xuất hiện trên Google không? Làm  thế nào để đưa website của bạn lên Google; để Google tìm thấy nội  dung của bạn; để giúp Google (và người dùng) hiểu nội dung của bạn;  để tạo ra những tiêu đề trang chính xác và riêng biệt; để tạo những  đoạn trích hấp dẫn trong kết quả tìm kiếm?… SEO On-Page trong tầm  tay sẽ giúp bạn giải đáp nhé. Ngoài ra, cuốn sách còn tập trung vào  những vấn đề mà các SEOer thường bỏ qua và giải đáp cho các vấn  đề đang diễn ra trong bối cảnh hiện tại, như xu hướng tìm kiếm bằng  giọng nói (Voice search), “vị trí O” trên SERP, v.v…

Ký hiệu xếp giá : 025.04252 – 5 bản

17.Truyện danh nhân Lê Quý Đôn / Bùi Hạnh Cẩn._H: Hội  nhà văn, 2020._265tr; 24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của nhà bác học, nhà  văn, nhà thơ, nhà chính trị, địa lý học, nhà ngoại giao Lê Quý Đôn và  những tác phẩm tiêu biểu của ông.

Ký hiệu xếp giá : 959.70272092 – 2 bản

 1. Bơm – Quạt – Máy nén : lý thuyết và thực hành / Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc. _ H : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. _ 247tr ;24cm

Tóm tắt: Cung cấp lý thuyết cơ bản về các loại máy bơm chất  lỏng và chất khí, các loại máy quạt và máy nén khí sử dụng trong  công nghiệp và dân dụng.Ngoài phần lý thuyết còn có các bài tập  ứng dụng, gồm loại bài có lời giải đầy đủ, bài có hướng dẫn và đáp  số, bài tập chỉ có đáp số.

Ký hiệu xếp giá : 621.69 – 5 bản

 1. Chế độ cắt gia công cơ khí / Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San, Hồ Viết Bình. _ H : KHKT, 2010. _ 256tr ;24cm

Ký hiệu xếp giá : 621.93 – 10 bản

 1. Thiết kế và chế tạo khuôn dập / Lê Trung Kiên, Lê Gia Bảo. _ Xuất bản lần thứ 2. _ H : Bách Khoa Hà Nội, 2020. _ 420tr ;Hình vẽ ;24cm

Thư mục (tr. 403 – 405)

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về thiết kế quy trình  công nghệ, kết cấu và công nghệ chế tạo các bộ phận của khuôn chủ yếu trong lĩnh vực dập tấm và khối, giáo trình vừa làm dùng tài liệu

Trang 6

giảng dạy đồng thời làm tài liệu tham khảo cho việc thiết kế khuôn  dập trong viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất

Ký hiệu xếp giá : 621.984 – 10 bản

 1. An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 / Trần Văn Hòa biên soạn; Cục An toàn thông tin, Nguyễn Quốc Toàn tham gia góp ý và hoàn thiện nội dung. _ H : Thông tin và Truyền thông,  2021. _ 307tr ;24cm

Ký hiệu xếp giá : 005.8 – 5 bản

 1. Điện toán đám mây / Huỳnh Quyết Thắng chủ biên, Nguyễn Hữu Đức, Doãn Trung Tùng. _ H : Bách khoa Hà Nội, 2020. _ 138tr ;Hình vẽ, bảng ;24cm

Ký hiệu xếp giá : 004.6782 – 5 bản

 1. Giáo trình cơ sở an toàn thông tin / Nguyễn Khanh Vân. _ H : Bách khoa Hà Nội, 2019. _ 259tr ;24cm

Ký hiệu xếp giá : 005.8 – 5 bản

 1. Lập trình hệ thống nhúng với Raspberry / Nguyễn Tất Bảo Thiện. _ H : Thanh niên, 2019. _ 461tr ;minh họa ;24cm Thư mục (tr. 2)

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hệ thống nhúng; giới thiệu các  loại máy tính đơn giản và Raspberry Pi; cài đặt cho Raspberry; giới  thiệu Python; các danh sách và từ điển Python; truyền thông, các loại  cảm biến trên thị trường…

Ký hiệu xếp giá : 004.256 – 5 bản

 1. Điều hòa không khí ứng dụng / Võ Chí Chính, Vũ Huy Khuê, Mã Phước Hoàng. _ Tái bản. _ H : Xây dựng, 2020. _ 345tr ;minh họa ;27cm

Phụ lục: tr. 320-337. – Thư mục: tr. 338-339

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực tế về các hệ thống điều hoà không khí và thông gió thông dụng nhất  hiện nay như: Môi trường không khí, tính toán phụ tải nhiệt và phụ tải ẩm, các phương pháp và thiết bị xử lý nhiệt ẩm không khí, thành  lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí. Hệ thống điều hòa  không khí cục bộ, điều hòa không khí kiểu VRV, hệ thống điều hòa  không khí làm lạnh bằng nước water chiller…

Trang 7

Ký hiệu xếp giá : 697.93 – 5 bản

 1. Kỹ thuật lạnh : Cơ sở và ứng dụng / Nguyễn Đức Lợi. _ H : Giáo dục, 2020. _ 451tr ;minh họa ;27cm

Ký hiệu xếp giá : 621.5607 – 5 bản

 1. 100 điều nên biết về cách mạng tháng Tám 1945 / Hà Nguyễn. _ H : Thông tin và Truyền thông, 2020. _ 298tr ;20.5cm Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng  lợi đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước  ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay  Nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời- Nhà nước công  nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong  kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm Nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít… Tài liệu cung cấp những kiến thức vừa tổng  hợp, vừa cụ thể, vừa bao quát, vừa chi tiết về những vấn đề mấu  chốt liên quan đến cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945  như: Chủ nghĩa phát xít đã hình thành trên thế giới như thế nào;  Nguyên nhân dẫn đến bùng phát cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2;  Sự chuyển biến của Đảng Cộng sản Đông Dương từ sau Đại hội  Quốc tế Cộng sản lần thứ VII; Sự kiện Nhật Bản đầu hàng đồng  minh đã mở ra thời cơ cách mạng ở Việt Nam; Tổng khởi nghĩa  Cách mạng Tháng Tám; Bản Tuyên ngôn độc lập ra đời trong hoàn  cảnh như thế nào; Sức mạnh đại đoàn kết, ý nghĩa thực tiến, ý nghĩa  nhân văn quốc tế của Cách mạng Tháng Tám năm 1945… Ký hiệu xếp giá : 959.704 – 2 bản
 2. 100 điều nên biết về đại thắng mùa xuân 1975 / Hà Nguyễn. _ H : Thông tin và Truyền thông, 2020. _ 299tr ;20.5cm Tóm tắt: “Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá  cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung  bay trên nóc Dinh Độc Lập giữa thành phố Sài Gòn, ghi dấu thời  khắc huy hoàng của ngày toàn thắng. Sau 21 năm trường kỳ kháng  chiến, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và Đại  thắng mùa Xuân 1975 đã trở thành một trang sử vàng chói lọi trong  lịch sử dân tộc, kết thúc thắng lợi sự nghiệp 30 năm chiến tranh cách  mạng (1945-1975) của dân tộc Việt Nam anh hùng. Cuốn sách nêu  toàn bộ diễn biến lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu  nước (19541975) và Đại thắng mùa xuân 1975 đã được tác giả nỗ lực thể hiện một cách chính xác, rõ ràng, cụ thể và ngắn gọn, có  trọng tâm, với tinh thần trách nhiệm cao trước lịch sử và người đọc. Ký hiệu xếp giá : 959.7043 – 2 bản

Trang 8

 1. 5 đường mòn Hồ Chí Minh / Đặng Phong. _ H : Thông tin và Truyền thông, 2020. _ 332tr ;Ảnh minh họa ;24cm

Ký hiệu xếp giá : 959.7043 – 2 bản

 1. Hải trình chí lược -Récit sommaire d’un voyage en mer (1833) / Phan Huy Chú; Phan Huy Lê, Claudine Salmon và Tạ Trọng Hiệp dịch và giới thiệu. _ H : Nxb Hà Nội; Tp. Hồ Chí Minh:

Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021. _ 256tr ;24cm  Tóm tắt: Cuốn sách chia làm ba phần: Phần đầu về cuộc đời và  sự nghiệp của Phan Huy Chú. Phần thứ hai về Nhãn quan phái viên  đi Hạ Châu. Phần thứ ba là bản dịch tập du ký Hải Trình Chí Lược  của Phan Huy Chú, với phần chú giải quan trọng. Người đọc được  biết về nội dung chuyến đi, qua lời tường thuật của học giả Phan  Huy Chú. Lộ trình bắt đầu từ Ðà Nẵng, qua Ðèo cả, xuống Mũi Né  – Phan Thiết, tới Singapour tức Tân Gia Ba, rồi dọc theo đảo  Sumatra tới thủ đô Batavia nằm trên đảo Java. Và người đọc còn  được mở rộng tầm nhìn về bối cảnh lịch sử và văn hóa Việt Nam  trong sự giao tiếp giữa Việt Nam và các vùng lân cận, ở thế kỷ XIX.  Sau cùng là những địa đồ, tranh ảnh, minh họa được lựa chọn kỹ càng cho cuốn sách. Ðiều mà chúng ta thường thấy rất thiếu trong  các công trình nghiên cứu sử địa của Việt Nam từ trước đến nay. Ký hiệu xếp giá : 915.9804 – 2 bản

 1. Hoàng đế nội kinh: linh khu / Dật Danh bình giải ; người dịch Tiến Thành. _ H : Hồng Đức; Tp. Hồ Chí Minh: Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2020. _ 694tr ;27cm

Tóm tắt: Sách “Hoàng Đế nội kinh” được xem là một trong tứ đại kinh điển Đông y sớm nhất hiện còn tồn tại đến ngày nay. Tuy  nhiên, bộ sách không chỉ đơn giản là tài liệu y học quý giá mà còn  là tác phẩm triết học có vị trí hang đầu trong lịch sử tư tưởng phương  Đông. “Hoàng Đế nôi kinh” cho rằng con người và tự nhiên có mối  quan hệ khăng khít với nhau. Sự vận động biến đổi của tự nhiên  luôn ảnh hưởng đến cơ thể. Không chỉ vậy bộ sách còn trình bày về

mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa cơ thể và tinh thần. Ký hiệu xếp giá : 615.50951 – 2 bản

 1. Hoàng đế nội kinh: tố vấn / Dật Danh bình giải ; người dịch Tiến Thành. _ H : Hồng Đức; Tp. Hồ Chí Minh: Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2020. _ 877tr ;27cm

Tóm tắt: Sách “Hoàng Đế nội kinh” được xem là một trong tứ đại kinh điển Đông y sớm nhất hiện còn tồn tại đến ngày nay. Tuy  nhiên, bộ sách không chỉ đơn giản là tài liệu y học quý giá mà còn  là tác phẩm triết học có vị trí hang đầu trong lịch sử tư tưởng  phương Đông. “Hoàng Đế nôi kinh” cho rằng con người và tự nhiên

Trang 9

có mối quan hệ khăng khít với nhau. Sự vận động biến đổi của tự nhiên luôn ảnh hưởng đến cơ thể. Không chỉ vậy bộ sách còn trình  bày về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa cơ thể và tinh thần. Ký hiệu xếp giá : 615.50951 – 2 bản

 1. Kiêng và cấm kỵ của người Việt / Phạm Minh Thảo. _ H : Hồng Đức, 2021. _ 224tr ;21cm

Tóm tắt: Quan niệm Kiêng và Cấm kỵ của người Việt chắc hẳn  hình thành từ thời xa xưa, khi người Việt trải qua bao cuộc vật lộn  sinh tồn, đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm và cả những may rủi  mà họ không sao giải thích được. Ẩn hiện qua tín ngưỡng, tâm lý,  hiện hình thành những quy định trong phong tục, tập quán và tồn  tại với một sức sống dai dẳng đến kỳ lạ, Kiêng và Cấm kỵ thể hiện  một biểu trưng của văn hóa tộc người, là một tất yếu mang đậm dấu  ấn của một dân tộc sống bằng nghề nông, phải trải qua nhiều cuộc  chinh chiến chống ngoại xâm và chịu ảnh hưởng không nhỏ của  nước láng giếng Trung Quốc.Quan niệm kiêng và cấm kỵ của  người Việt hiện hữu, nhiều khi là vô thức và có thể bắt gặp ở nhiều  nơi, phổ biến trong các lễ nghi ở đền, đình, miếu, phủ, trong những  ngày Tết, những ngày lễ hội và nghi lễ vòng đời người.

Ký hiệu xếp giá : 390.09597 – 2 bản

 1. Lịch sử thế giới hiện đại 1917 – 1995 / Nguyễn Anh Thái (ch.b.). _ H : Giáo dục, 2021. _ 543tr ;24cm

Gồm tài liệu tham khảo (tr 540 – 541) và thư mục (tr. 542 – 543)  Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử thế giới hiện đại từ 1917- 1995; sự ra đời, tồn tại và phát triển các nước xã hội chủ nghĩa;  cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai và phong trào giải phóng dân tộc  trên thế giới, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, các quan hệ quốc  tế thời kì hiện đại, cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau Chiến  tranh thế giới thứ hai với những thành tựu kì diệu

Ký hiệu xếp giá : 909.82 – 2 bản

 1. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX .Quyển hạ / Đào Duy Anh. _ Tái bản theo bản in năm 1958. _ H : Hà Nội, 2020. _ 271tr ;24cm

Tóm tắt: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX  thuộc cụm công trình lịch sử và văn hóa Việt Nam của Đào Duy  Anh vinh dự được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa  học xã hội năm 2000. Đây là tài liệu tham khảo quan trọng giới  thiệu một cách hệ thống về lịch sử đất nước từ khởi thủy tới thế

kỷ XIX.

Ký hiệu xếp giá : 959.7 – 2 bản

Trang 10

 1. Nghìn năm gốm cổ Champa / Lâm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Anh Thư. _ H : Văn hóa Dân tộc; Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2020. _ 311tr ;22cm

Phụ lục (tr. 251-278, tr279-298)

Tóm tắt: Hệ thống hóa và cung cấp nguồn tư liệu cập nhật về gốm Champa trong suốt 1000 năm lịch sử (từ thế kỷ I đến thế kỷ X), góp phần bổ sung nhận thức mới về đồ gốm Champa và nghề sản xuất gốm truyền thống của cư dân vương quốc Champa. Bên

cạnh đó, nội dung cuốn sách còn đi sâu phân tích ảnh hưởng của  các mối quan hệ tiếp xúc, giao lưu văn hóa đối với sản xuất và  buôn bán đồ gốm Champa trong 10 thế kỷ, đồng thời nghiên cứu  đồ gốm Champa trong bối cảnh rộng hơn (trong nước và trong khu  vực) nhằm làm rõ nguồn gốc, vị trí, vai trò của đồ gốm Champa.  Nội dung cuốn sách gồm 2 chương: Chương 1: Sản phẩm và kỹ thuật sản xuất gốm cổ Champa. Chương 2: Một số vấn đề kinh tế,  xã hội Champa qua nghiên cứu đồ gốm.

Ký hiệu xếp giá : 738.09597 – 2 bản

 1. Những trang sử triều Nguyễn : Di sản tư liệu thế giới. _ H : Hồng Đức, 2020. _ 369tr ;24cm

Gồm thư mục (tr. 365 – 368)

Tóm tắt: Nhằm góp phần tôn vinh các giá trị di sản văn hóa,  đồng thời để giới thiệu rộng rãi đến nhiều đối tượng bạn đọc. Cuốn  sách đã tập hợp các bài viết đã được đăng tải trên tạp chí liên quan  đến Triều Nguyễn trong 20 năm qua

Ký hiệu xếp giá : 959.7029 – 2 bản

 1. Phong tục tang lễ xưa và nay / Phạm Minh Thảo. _ H : Hồng Đức, 2021. _ 144tr ;21cm

Thư mục (tr. 140)

Ký hiệu xếp giá : 393.09597 – 2 bản

 1. Theo dấu các văn hóa cổ / Hà Văn Tấn. _ H : ĐHQG; Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2020. _ 654tr ;24cm Gồm thư mục (tr. 320 – 324)

Tóm tắt: Bao gồm các bài viết khảo cổ học về Tiền sử học Đông  Nam Á – tri thức và khuynh hướng; các hệ sinh thái nhiệt đới với  tiền sử Việt Nam và Đông Nam Á; Núi Đọ với một số vấn đề về thời đại đồ đá cũ Việt Nam và Đông Nam Á…

Ký hiệu xếp giá : 959.7 – 2 bản

Trang 11

 1. Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc : Tái bản có bổ sung, sửa chữa / Nguyễn Văn Khánh. _ H : Tri thức, 2019. _ 480tr ;24cm

Ký hiệu xếp giá : 305.55209597 – 2 bản

 1. Giáo trình thống kê thực hành : Với sự trợ giúp của SPSS và STATA / Ngô Văn Thứ, Nguyễn Mạnh Thế. _ Tái bản lần thứ nhất. _ Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. _ 844tr ;24cm Tóm tắt: Thống kê thực hành, cùng với kinh tế lượng tạo nên  khối kiến thức ứng dụng lý thuyết xác suất và phân tích dữ liệu của  ngành học Toán kinh tế. Tài liệu biên soạn dựa trên những kiến thức  đã được nghiên cứu và thực hành các phương pháp của thống kê  toán. Cuốn sách bao gồm 12 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ  bản của thống kê thực hành, Chương 2: Phương pháp mẫu và lý  thuyết điều tra chọn mẫu, Chương 3: Thống kê mô tả, Chương 4:  Phân tích phương sai, …Chương 12: Phân tích khác biệt. Ngoài ra  một trong những nội dung quan trọng được trình bày trong giáo  trình này là việc khai thác các phần mềm, các phần mềm thống kê  và toán học được lựa chọn tương ứng với các nội dung phân tích  thống kê.

Ký hiệu xếp giá : 519.071 – 5 bản

 1. Khát vọng Hồ Chí Minh: Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu / Bùi Đình Phong. _ Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp,  2021. _ 464tr ;24cm

Tóm tắt: Một công trình nghiên cứu tỉ mỉ, nghiêm túc, cẩn trọng  của PGS, TS Bùi Đình Phong, với gần 500 trang và được cấu trúc  thành ba chương: Chương 1: Khát vọng Việt Nam độc lập, tự do,  hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường – Sợi chỉ đỏ xuyên suốt  trong sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh; Chương 2: Khát vọng Hồ

Chí Minh với Đại hội XIII của Đảng; Chương 3: Thực hiện tâm  nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân dân  tộc. Tác phẩm chuyển tải những nghiên cứu bước đầu về mối quan  hệ khăng khít giữa khát vọng của Hồ Chí Minh với nội dung các  văn kiện Đại hội XIII của Đảng về khơi dậy khát vọng phát triển  đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, bước tới đài vinh  quang, sánh vai với các cường quốc năm châu. Khát vọng – Kỳ vọng  – Quyết tâm – Đồng tâm – Tín tâm – Sáng tạo – Đổi mới là những  điểm nhấn trong di sản Hồ Chí Minh và Đại hội XIII của Đảng.

Ký hiệu xếp giá : 335.4346 – 2 bản

Trang 12

 1. Lịch sử triết học phương Đông / Nguyễn Đăng Thục. _ H : Hồng Đức; Tp. Hồ Chí Minh: Công ty cổ phần văn hóa Văn Lang, 2020. _ 950tr ;27cm

Tóm tắt: Gồm những nội dung sau: Triết học Trung Hoa: từ thời  kỳ khởi điểm đến thời kỳ hoàn thiện triết học. Triết học Ấn Độ: Từ Vệ Đà đến Phật giáo nguyên thủy. Triết học phương Đông nói  chung từ năm 241 trước Công nguyên đến 907 sau Công nguyên và  triết học Trung Hoa cận đại. Với cách ghi nhận và phân tích khách  quan, tác giả trình bày các học thuyết triết học phương Đông như  một tiến trình thống nhất, nêu lên những tương quan tất yếu giữa  các trường phái và các trào lưu khác nhau, ghi nhận từng mốc tiến  hóa của mỗi giai đoạn hình thành và phát triển.

Ký hiệu xếp giá : 181.009 – 2 bản