THÔNG BÁO GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ I/2024

11/05/2024
69 lượt xem

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ I/2024

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ/ PGS. TS. TRỊNH CHẤT – TS. LÊ VĂN UYỂN_NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tám tắt: Nội dung khộng thể thiếu trong nhiều chương trình đào tạo kĩ sư cơ khí nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở cho sinh viên về kết cấu máy.

Ký hiệu xếp giá: sách tham khảo tại Thư viện