THÔNG BÁO GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ II/2023

03/04/2023
181 lượt xem

                                 THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ II/2023

  1. GIA ĐỊNH – SÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – DẶM DÀI LỊCH SỬ (1945-2020)/ Nguyễn Đình Tư_NXB tổng hợp TPHCM, 2022_ 95tr;28cm.

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung sự thay đổi từ những năm 1945 của Sài Gòn

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử

  1. DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ/ Trần Thuận_NXB tổng hợp TPHCM, 2022. _ 82tr; 26cm;

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung sự thành đạt của những doanh nhân Việt Nam

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử

  1. DẤU ẤN KHỞI DÒNG VĂN HÓA VIỆT/ Lê Minh Quốc_NXB tổng hợp TPHCM, 2022. _ 100tr; 30cm.

Tóm tắt: Văn hóa Việt

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử

  1. CHUYỆN TRONG NHÀ NGOÀI XÓM MIỆT HẬU GIANG/ Trần Minh Thương_NXB tổng hợp TPHCM, 2022. _ 113tr; 28cm.

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào câu chuyện dân dã hàng ngày trong xã hội

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử

  1. CUỘC CHIẾN TRANH CÔNG NGHỆ CAO HÀNG RÀO ĐIỆN TỬ MCNAMARA (1966-1972)/ PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu_NXB tổng hợp TPHCM, 2022. _ 219tr; 30cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung sự thay đổi, sự phát triển công nghệ

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử

  1. XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO CHỈ DẪN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH/ GS.TS. Mạch Quang Thắng_NXB tổng hợp TPHCM_ 2022. _ 336tr;21cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử