Thông báo giới thiệu sách mới Quý IV/2022

25/10/2022
450 lượt xem

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI QUÝ IV NĂM 2022

  1. Phương pháp rèn luyện trí não – Q1/ Omizumi Kayaki _  89tr;28cm.
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các phương pháp rèn luyện trí não phần 1
Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử
  1. Kinh tế học phát triển Việt Nam lý luận và thực tiễn/ThS Ngô Quang Thành – TS Nguyễn Tấn Vinh đồng chủ biên_ NXB Chính trị – Hành chính HN. _ 683tr ;26cm;
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào lý luận về kinh tế học Việt Nam
Ký hiệu xếp giá : C5.41- 1 bản
  1. 1% va 99% Tài năng mồ hôi và nước mắt/ John C. Maxwell_2021. _ 333tr ;67cm.
Tóm tắt: Tài năng thôi là chưa đủ
Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử
  1. 10 CÂU NÓI VẠN NĂNG / RICH DeVOS, 2021. _ 113tr ;28cm.
 Tóm tắt: Tâm lý, kỹ năng sống.
Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử
  1. Tài liệu An toàn, vệ sinh lao động (lồng ghép trong CTĐT nghề Sửa chữa, bảo trì Điện lạnh) / Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ, 2021. _ 69tr;26cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào an toàn vệ sinh lao động nghề kỹ thuật lạnh
Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử
  1. GT KỸ THUẬT HÀN (TẬP II) / Trần Văn Mạnh. _ 2021. _ 123;30cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các phương pháp kỹ thuật hàn trong nghề kỹ thuật lạnh.
 Ký hiệu xếp giá : Sách điện tử