Thư viện sách về chủ tịch Hồ Chí Minh

25/10/2022
529 lượt xem

Thu Vien Sach Dien Tu Ho Chi Minh

LÀ THƯ VIỆN VỀ CÁC TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, CÁC TÁC PHẨM VIẾT VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG TẤM GƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

Các bạn có thể vào link sau để xem toàn bộ tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhấn vào đây
Nguồn: https://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn/trang-chu