THÔNG BÁO VỀ HỌC LẠI – THI LẠI CỦA HỌC SINH HỆ TRUNG CẤP

01/04/2021
1719 lượt xem

 

**** Phòng Đào tạo thông báo vê việc học lại – thi lại của học sinh hệ trung cấp khóa 18K12-2, khóa 19K13 và khóa 20K14 năm học 2020 – 2021

Căn cứ kết quả học tập học kỳ 5 khóa 18K12-2, học kỳ 3 khóa 19K13học kỳ 1 khóa 20K14 năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông báo số 21/TB-KTCNHV-ĐT ngày 31/03/2021 của  phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về việc học lại – thi lại  các lớp Trung cấp khóa 18K12-2, khóa 19K13 và khóa 20K14 .

Đối với những học sinh có tên trong danh sách học sinh nợ môn và cảnh báo kết quả học tập liên hệ tại phòng Đào tạo để đăng ký thủ tục học lại và thi lại các học phần nợ. (Có đính kèm danh sách học sinh)

Thời gian đăng ký: Giờ hành chánh các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (Từ ngày 05/04 đến hết ngày 16/04/2021).

Chi tiết liên hệ bộ phận Giáo vụ gặp Cô Uyên – Cô Ngọc.

Trường hợp học sinh đã đăng ký học lại các mô đun / môn học sẽ học ghép với các lớp có tổ chức giảng dạy, đồng thời phải học theo thời khóa biểu của Khoa/ Bộ môn trong học kỳ mới của năm học 2020 – 2021. Nếu trùng thời khóa biểu thì ưu tiên trả nợ trước.

Kính đề nghị Quý Trưởng khoa/Bộ môn, Quý thầy/cô hỗ trợ Phòng Đào tạo nhắc nhở đến học sinh thực hiện đúng theo thông báo này.-> ->TẢI VỀ

***Danh sách Khóa 18K12-2 ->TẢI VỀ

***Danh sách Khóa 19K13 ->TẢI VỀ

***Danh sách Khóa 20K14 ->TẢI VỀ