Giới thiệu thư viện điện tử

24/10/2022
441 lượt xem
 
 Thư viện điện tử, với chức năng rất quan trọng là cung cấp hệ thống tri thức khoa học đầy đủ và luôn cập nhật những thông tin mới, là bộ phận không thể thiếu của một môi trường Giáo dục & Đào tạo. Đối với trường Đại học, nơi mà khả năng tự học và tự nghiên cứu khoa học của sinh viên được đề cao, thì vai trò của thư viện điện tử càng được khẳng định.
 
 Trong quá trình học tập của sinh viên, bên cạnh giáo trình chính thức bắt buộc phải có, giảng viên còn yêu cầu sinh viên phải tham khảo một số lượng lớn tài liệu khác có liên quan đến môn học để mở mang nhận thức, khi đó thư viện điện tử sẽ là nơi cung cấp đầy đủ cho sinh viên nguồn kiến thức và cả hệ thống máy tính nối mạng để truy cập tìm những tài liệu cần thiết. Không chỉ sinh viên, mà ngay cả giảng viên trước khi giảng dạy họ cũng thường đến thư viện để tham khảo các tài liệu có liên quan, góp phần hoàn thiện hơn giáo trình giảng dạy. Từ đó cho thấy, hoạt động dạy học giữa giảng viên và sinh viên rất cần được sự tiếp sức của thư viện; đối với hoạt động nghiên cứu khoa học thì vai trò của thư viện điện tử càng hiện ra rõ ràng hơn. Khi làm bất cứ công trình nghiên cứu nào, người ta đều phải hiểu rõ lịch sử nghiên cứu vấn đề, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp và phương tiện nghiên cứu… hệ thống tài liệu tham khảo phong phú mà thư viện điện tử cung cấp, bao gồm cả tài liệu sách in và tài liệu điện tử, sẽ phần nào giúp chúng ta giải quyết được những câu hỏi đó.