Ngày 21/04 -“Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam’

18/04/2022
581 lượt xem

Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 về việc tổ chức “Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam” vào ngày 21 tháng 4 hằng năm trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung chi tiết xem : Tại đây.

Bài viết cùng chủ đề: