Tập huấn An toàn phòng cháy chữa cháy và phòng, chống cháy nổ năm 2023

20/10/2023
343 lượt xem

Thực hiện theo đề nghị tại công văn số 1016/UBND-TP ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 5 về việc phối hợp, hỗ trợ tổ chức tuyên truyền “Luật giao thông đường bộ và an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng, chống cháy nổ năm 2023”.

Sáng ngày 20/10/2023 tại sân trường – Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương. Đội Phòng cháy chữa cháy Phường 12, Quận 5 phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy của Trường cùng với sự tham gia của tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và hơn 100 học sinh nhà trường tập huấn về phòng cháy chữa cháy và phòng, chống cháy nổ.

Z4800363744391 Df04b8d62e2add1adb4f753b49d63069

Z4800364801758 B0018495b5377a9bbdcd67851df48e5f (1)

Z4800750320053 578fe4e5a75f18faab59bd6c4ebaa052

Đội Phòng cháy, chữa cháy Phường 12, Quận 5 đang hướng dẫn về PCCC

Một vài hình ảnh học sinh tham gia tập huấn:

Z4800458899993 51d57c5981084ef379f72e7ff5f8ac36

Z4800750235241 8dc2a0d9e3e7f74bb55adbe9a8663ac2

Z4800363742239 07fccb207873897ffeeb74264e4cfaa3

Z4800750283229 Eb029fd93b2a4734a4a4c89fb8ce4264

Z4800750304270 73682cb55a6d4c4e8d47c354fb4d3ab3

KẾ HOẠCH xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: