KẾ HOẠCH Về tuyên truyền vấn đề giới tính và những vấn đề của trẻ vị thành niên

17/11/2023
323 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương ban hành Quy định về công tác y tế trường học tại Trường;

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền “vấn đề giới tính và những vấn đề của trẻ vị thành niên” cho học sinh trung cấp

KẾ HOẠCH xem chi tiết

Bài viết cùng chủ đề: