Thông báo nghỉ học của học sinh ngày 20/11/2023

17/11/2023
946 lượt xem

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học của học sinh/học viên ngày 20/11/2023

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-CĐCSHV ngày 15 tháng 11 năm 2023 được Phó Hiệu trưởng phê duyệt về Kế hoạch tổ chức họp mặt Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023);

Căn cứ Tiến độ Đào tạo năm học 2023 – 2024;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo,

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả học sinh hệ Trung cấp và học viên các lớp đào tạo Sơ cấp/ĐTTX như sau:

  • Ngày 20/11/2023 tất cả học sinh, học viên được nghỉ học.
  • Ngày 21/11/2023 (Thứ 3) tất cả học sinh, học viên học tập bình thường theo Thời khóa biểu.

Kính đề nghị Quý Lãnh đạo Khoa/Bộ môn, giáo viên thông báo đến học sinh, học viên được biết và thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng./.

TB nghỉ 20-11-2023

 

Bài viết cùng chủ đề: