– THIẾT KẾ ĐỒ HỌA XỬ LÝ ẢNH

28/12/2020
1508 lượt xem

Trình bày được phương pháp chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu, đảm bảo tính mỹ thuật của sản phẩm

Lựa chọn được kỹ thuật xử lý ảnh

Nắm được các kỹ thuật trong thiết kế ảnh

Xử lý phục hồi ảnh chuyên nghiệp

Tạo Album ảnh cưới, gia đình, giã ngoại

Học phí: 1.500.000 đ/ 10 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật