– QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ 1 PHA NÂNG CAO

28/12/2020
2226 lượt xem

 HỌC PHÍ: 1.350.000 đ/ 5 tuần – 6 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Vẽ sơ đồ khai triển  và quấn dây động cơ 1 pha

Vẽ sơ đồ khai triển và sơ đấu dây Đ/C máy mài, 1cấp điện áp, khởi động dùng tụ đề bộ dây quấn dạng Sin

Vẽ sơ đồ động cơ bơm nước TQ, 1 pha, 2 cấp điện áp, dùng tụ ngậm, bộ dây quấn dạng Sin

Đ/C 1 pha, 2 cấp điện áp, dùng tụ đề, bộ dây quấn dạng Sin

Đ/C máy kéo, 1 pha, 2 cấp điện áp, dùng tụ đề, bộ dây quấn dạng Sin

Đ/C 1 pha, 2 cấp điện áp, dùng tụ ngậm, bộ dây quấn dạng mượn rãnh

Bài tập Tính số vòng dây quấn động cơ 1 pha

Kiểm tra kết thúc