– MAY CĂN BẢN

28/12/2020
1204 lượt xem

Học phí: 900.000 đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Hướng dẫn sử dụng máy may:

Lắp đúng thuyền suốt vào ổ

Gắn đúng kim vào trụ kim

Xỏ chỉ đúng kỹ thuật

Hướng dẫn may các đường may căn bản:

May đúng các đường thẳng theo hình

Quần đồ bộ thường, quần đồ bộ 4 thân bằng nhau, quần tây lưng thun

Vẽ, cắt, may được quần đồ bộ thường

Vẽ, cắt, may được quần đồ bộ 4 thân bằng nhau

Vẽ, cắt, may được quần tây lưng thun

Hướng dẫn áo không bâu:

Vẽ, cắt, may được áo cổ tròn

Vẽ, cắt, may được áo cổ tim

Vẽ, cắt, may được áo cổ chìa khóa

Vẽ, cắt, may được áo cổ thuyền

Vẽ, cắt, may được áo cổ đứng

Vẽ, cắt, may được áo cổ sen nằm

Vẽ, cắt, may được áo cổ đăng tông