-LẬP TRÌNH PLC S7 1200

28/12/2020
1887 lượt xem

PHẦN 1: LẬP TRÌNH PLC S7 1200 CĂN BẢN

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Đào tạo cho nhân viên làm việc trong nhà máy: Bộ phận bảo trì, thiết kế nâng cấp hệ thống, sinh viên ngành cơ điện tử, tự động hoá

Chuyển miêu tả hoạt động hệ thống thành lưu đồ giải thuật bên ngành cơ điện tử, tự động hoá

Lập trình hệ thống máy đơn giản, máy đơn trong hệ thống tự động hoá cơ điện tử, tự động hoá

PHẦN 2: LẬP TRÌNH PLC S7 1200 NÂNG CAO

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Đào tạo cho nhân viên làm việc trong nhà máy: Bộ phận bảo trì, thiết kế nâng cấp hệ thống, sinh viên ngành cơ điện tử, tự động hoá…

Lập trình hệ thống máy đơn giản và phức tạp máy đơn trong hệ thống tự động hoá

Xử lý các tín hiệu Analog, HSC, PWM, HMI tự động hoá

Khuyến học:

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

GIảm 15% học phí cho học viên đóng 1 lân 2 khóa căn bản và nâng cao

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

       Hộ nghèo, gia đình khó khăn

      Tái hòa nhập cộng đồng

      Thương binh, bệnh binh

     Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Phần 1: (Căn bản)

Số

TT

Tên các bài trong mô đun

 

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

1

Bài 1: Hướng dẫn  phần mềm TIA Portal và lắp đặt PLC S7-1200.

3.5

0.7

2.8

2

Bài 2: Làm việc với Tag và các lệnh tiếp điểm

3.5

0.7

2.8

3

Bài 3: Vùng nhớ trong PLC S7 – 1200 và ứng dụng.

3.5

0.7

2.8

4

Bài 4: Lập trình với tín hiệu lệnh S, R.

3.5

0.7

2.8

5

Bài 5: Lập trình với lệnh kích xung cạnh lên, cạnh xuống.

3.5

0.7

2.8

6

Bài 6: Lập trình với hàm thời gian.

3.5

0.7

2.8

7

Bài 7: Lập trình với hàm đếm.

3.5

0.7

2.8

8

Bài 8: Giải thuật lập trình Grafcet.

3.5

0.7

2.8

9

Bài 9: Phân tích hệ thống tự động hoá.

3.5

0.7

2.8

10

Bài 10: Lập trình với hàm chương trình còn FC.

3.5

0.7

2.8

11

Bài 11: Lập trình với hàm chương trình con FB.

3.5

0.7

2.8

12

Bài 12: Xử lý tín hiệu Analog Input.

3.5

0.7

2.8

13

Bài 13: Xử lý tín hiệu Analog output

3.5

0.7

2.8

14

Bài 14: Thiết kế giao diện HMI.

3.5

0.7

2.8

15

Ôn tập và kiểm tra cuối khóa

3.5

0.7

0.8

2.0

Cộng

52.5

10.5

40.0

2.0

 

Phần 2: (Nâng Cao)

Số

TT

Tên các bài trong mô đun

 

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

1

Bài 1: Lập trình PLC S7-1200 giao tiếp HMI.

3.5

0.7

2.8

2

Bài 2: Cấu hình thông báo (message) và cảnh báo (Alarm) trên HMI.

3.5

0.7

2.8

3

Bài 3: Cấu hình biểu đồ (trend) trên HMI.

3.5

0.7

2.8

4

Bài 4 : Lập trình FB, FC với tham số.

3.5

0.7

2.8

5

Bài 5: Lập trình thời gian thực.

3.5

0.7

2.8

6

Bài 6: Lập trình với hàm thư viện.

3.5

0.7

2.8

7

Bài 7: Lập trình điều khiển với thuật toán PID.

3.5

0.7

2.8

8

Bài 8: Lập trình với khối hàm HSC.

3.5

0.7

2.8

9

Bài 9: Lập trình hiển thị tốc độ với hàm HSC.

3.5

0.7

2.8

10

Bài 10: Lập trình xuất xung tốc độ cao với PWM.

3.5

0.7

2.8

11

Bài 11: Lập trình kết hợp giữa HSC và PWM.

3.5

0.7

2.8

12

Bài 12:  Lập trình điều khiển tốc độ biến tần bằng tín hiệu Analog.

3.5

0.7

2.8

13

Bài 13: Lập trình thiết lập mạng Profinet.

3.5

0.7

2.8

14

Bài 14: Lập trình thiết lập mạng Profibus.

3.5

0.7

2.8

15

Ôn tập và kiểm tra cuối khóa.

3.5

0.7

0.8

2.0

Cộng

52.5

10.5

40.0

2.0