– LẮP ĐẶT BIẾN TẦN

28/12/2020
1422 lượt xem

Học phí:  2.150.000 đ/ 5 tuần – 5 buổi/ tuần

Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định

Khuyến học:

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

       Hộ nghèo, gia đình khó khăn

      Tái hòa nhập cộng đồng

      Thương binh, bệnh binh

     Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

Giảm 10% học phí khi đăng kí trọn gói 3 lớp bất kỳ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1/ Kiến thức chuyên môn:

    – Phân tích cấu tạo và nguyên lý làm việc của biến tần.

– Phân tích chức năng và lợi ích việc sử dụng biến tần.

2/ Kỹ năng nghề:

– Lắp đặt biến tần

– Cài đặt thông số theo yêu cầu

– Vận hành, bảo trì biến tần.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

Chương 1: Tổng quan về biến tần

Chương 2: Phương pháp điều khiển

Chương 3: Cài đặt biến tần

Chương 4: Kết nối biến tần

Chương 5: Bảo dưỡng biến tần, khắc phục một số lỗi trên biến tần