KỸ THUẬT DUỖI TÓC

28/01/2022
801 lượt xem

Khai giảng thường xuyên

Học phí: 3.000.000 đ/ 1 tháng – 5 buổi/ tuần

Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định

Giảm 10%  học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

       Hộ nghèo, gia đình khó khăn

      Tái hòa nhập cộng đồng

      Thương binh, bệnh binh

     Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Bài 1 : Kỹ thuật chăm sóc tóc duỗi

Bài 2 : Kỹ thuật duỗi thẳng tóc

Bài 3:  Kỹ thuật duỗi tóc cúp

Bài 4: Kỹ thuật duỗi thẳng tóc (bị tác động hóa chất, có cấu kết tóc vừa khỏe, vừa yếu)

Bài 5: Kỹ thuật duỗi thẳng tóc (bị tác động hóa chất hư hại nặng, có cấu kết tóc rất yếu)

Kiểm tra cuối khóa