– BẢO TRÌ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

28/12/2020
1757 lượt xem

Học phí:  2.150.000 đ/ 6 tuần – 5 buổi/ tuần

Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định

Khuyến học:

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

            Cảm biến

Lắp đặt và bảo trì cảm biến quang

Lắp đặt và bảo trì cảm biến từ

Lắp đặt và bảo trì cảm biến dung

Lập trình Zen-Omron

Khảo sát thông số Zen Omron

Lập trình Zen-Omron bằng phím bấm (các tiếp điểm)

Lập trình Zen-Omron bằng phím bấm (timer, counter)

Lập trình Zen-Omron điền khiển động cơ ON/OFF

Lập trình Zen-Omron điền khiển động cơ sử dụng timer thời gian

Lập trình Zen-Omron mạch giới hạn hành trình

Lập trình Zen-Omron mạch đếm sản phẩm

Lập trình Zen-Omron điều khiển đóng mở cửa siêu thị

Lập trình Zen-Omron điều khiển đèn giao thông

Lập trình Zen-Omron điều khiển chuông báo giờ học tự động

Bảo trì hệ thống ATS

Phân tích các dạng bản vẽ điện

Bảo trì thiết bị bảo vệ EVR

Bảo trì ATS

Nguyên lý hoạt động tủ ATS, bảo trì phần dây điều khiển và động lực

Viết chương trình điều khiển Zen

Kiểm tra vận hành ATS

Bảo trì hệ thống quảng cáo

Nguyên lý hoạt động hệ thống quảng cáo, đọc và phân tích sơ đồ bản vẽ

Bảo trì phần mạch điều khiển (cảm biến, relay điện từ …)

Bảo trì phần mạch động lực

Bảo trì phần truyền động (điện và cơ khí)

Lập giản đồ grapceft, viết chương trình điều khiển Zen-Omron

Kiểm tra và vận hành chế độ tay

Kiểm tra và vận hành chế độ tay và tự động

Bảo trì hệ thống băng chuyền

Phân tích nguyên lý hoạt động hệ thống băng chuyền

Vẽ lại sơ đồ lắp đặt hệ thống băng chuyền

Phân tích sơ đồ đấu nối cảm biến, bảo trì phần cảm biến

Phân tích sơ đồ nguyên lý, bảo trì phần tủ điều khiển

Bảo trì phần động lực (điện và cơ cấu gạt SP)

Phương pháp cân chỉnh băng tải

Trình tự vận hành hệ thống

Bảo trì hệ thống vận chuyển sản phẩm

Phân tích nguyên lý hoạt động hệ thống vận chuyển sản phẩm

Vẽ lại sơ đồ lắp đặt hệ thống

Phương pháp cân chỉnh bộ truyền động, bảo trì phần cảm biến

Bảo trì phần tủ điều khiển

Bảo trì phần động lực (điện và cơ cấu gạt SP)

Bảo trì phần cơ cấu truyền động

Trình tự vận hành hệ thống