THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA THẺ HỌC SINH TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

28/12/2020
361 lượt xem

*** Thông báo về việc kiểm tra Thẻ học sinh trong công tác Đào tạo Trung cấp. Học sinh vui lòng xem tại đây để thực hiện đúng quy định ->TẢI VỀ