QUYẾT ĐỊNH 58 VỀ QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP THEO MÔ ĐUN-TÍN CHỈ

28/12/2020
436 lượt xem

*** Quyết định số 58 về việc hiệu chỉnh quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp theo phương thức tích lũy Mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận Tốt nghiệp. Xem tại đây ->>>TẢI VỀ