Thông báo kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02/2020

28/12/2020
434 lượt xem

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Trường TCN KTCN Hùng Vương thông báo: Kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 29/2/2020.

Học sinh thường xuyên truy cập các cổng thông tin của Nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất và dịch bệnh Covid-19.