KẾT QUẢ THI TIN HỌC IC3 – MÔN Key Applications Ngày 20/04/2019

28/12/2020
404 lượt xem
STT LỚP HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH SỐ CMND Điểm Kết quả
1 18CDL2 Trần Hữu Liêm 28/1/2003 Nam 079203017426 628 Fail
2 18CDL2 Vương Quốc Cường 18/11/2003 Nam 079203020855 744 Pass
3 18CNO2 Mai Huỳnh Anh Kiệt 6/2/2003 Nam 079203032074 395 Fail
4 18CDL2 Mai Hoàng Anh 23/7/2003 Nam 079203008073 767 Pass
5 18DTCN2 Nguyễn Quốc Thắng 26/3/2003 Nam 079203017781 767 Pass
6 17CDL2 Từ Mộc Thông 16/9/2002 Nam 092202005491 0 Fail
7 18CDL2 Lương Gia Huy 17/9/2003 Nam 079203031381 884 Pass
8 18CDL2 Phạm Văn Phước Lộc 24/5/2002 Nam 301823476 279 Fail
9 18CDL2 Lâm Ngọc Thuận 6/1/2003 Nam 079203015527 588 Fail
10 18CDL2 Lê Ngọc Huy 15/5/2003 Nam 079203021351 488 Fail
11 18CDL2 Lý Trí Đức 19/11/2003 Nam 079203028759 442 Fail
12 18CNO2 Lê Huỳnh Quốc Đạt 19/7/2003 Nam 079203010582 442 Fail
13 18KTHM2 Lâm Văn Gia Bảo 28/10/2003 Nam 079203023137 884 Pass
14 18KTHM2 Trần Đăng Khôi 17/3/2003 Nam 079203028623 907 Pass
15 18CDL2 Văn Tuấn Cường 19/11/2003 Nam 079203027891 884 Pass
16 18KTHM2 Đàm Hào Minh 16/8/2003 Nam 079203031846 767 Pass
17 18CNO2 Ngô Kiệt Quy 6/8/2003 Nam 079203018198 0 Fail
18 18KTHM2 Lạc Long Vũ 21/11/2003 Nam 079203031404 558 Fail
19 18KTHM2 Văn Đinh Quốc 20/8/2003 Nam 342044361 790 Pass
20 18KTHM2 Từ Thiện Tâm 25/6/2003 Nam 079203023402 744 Pass
21 18KTHM2 Phạm Đức Anh 4/2/2003 Nam 035203000513 744 Pass
22 17CKC2 Lư Quí An 26/1/2002 Nam 079202022305 907 Pass
23 Phạm Nhật Trung 2/6/2003 Nam 079203018616 860 Pass
24 Phạm Văn Vũ Duy 8/26/2003 Nam 079203006996 977 Pass
25 Bùi Quang Dự 3/6/1990 Nam 024366778 977 Pass
26 Phan Bảo Duy 4/5/2003 Nam 079203011399 511 Fail
27 18BTCK2 Trần Gia Trưởng 19/6/2003 Nam 079203010826 581 Fail