DANH SÁCH THI TIN HỌC IC3 MÔN LIVING ONLINE (LO) NGÀY 04/01/2019

28/12/2020
466 lượt xem

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo học sinh Danh sách thi tin học IC3 môn Living Online (LO) ngày 04/01/2019.

Học sinh theo dõi danh sách và giờ thi tại đây: TẢI VỀ

Lưu ý: Học sinh khi đi thi mang theo CMND/ Hộ chiếu hợp lệ (không bong tróc, ép dẻo) và có mặt trước giờ thi 30 phút.