– ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CREO PARAMETRIC

01/11/2019
820 lượt xem

Học phí: 4.000.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số

TT

Tên các bài trong mô đun

 

Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành

Kiểm tra*

1 Bài 1: Cài đặt phần mềm Creo Parametric 4 1 3
2 Bài 2: Thiết kế chi tiết truyền động cơ khí 4 1 3
3 Bài 3: Thiết kế sản phẩm ghế nhựa 4 1 3
4 Bài 4: Thiết kế sản phẩm bơm lồng sốc 4 1 3
5 Bài 5: Lắp ráp và mô phỏng chuyển động 4 1 3
6 Bài 6: Thiết kế sản phẩm khay đá 4 1 3
7 Bài 7: Thiết kế sản phẩm ly có gờ nổi 4 1 3
8 Bài 8: Thiết kế sản phẩm Tua vít 4 1 3
9 Bài 9: Thiết kế sản phẩm chắn bùn xe máy 4 1 3
10 Bài 10: Thiết kế sản phẩm chuột vi tính, gạt tàn thuốc 4 1 3
11 Bài 11: Thiết kế khuôn 2 tấm 4 1 3
12 Bài 12: Thiết kế khuôn 3 tấm 4 1 3
13 Bài 13: Thiết kế khuôn 4 tấm 4 1 3
14 Bài 14: Thiết kế khuôn nhiều chi tiết 4 1 3
15 Bài 15: Xác định dao và phương pháp chạy dao 4 1 3
16 Bài 16: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Trajectory 4 4
17 Bài 17: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Holemaking 4 4
18 Bài 18: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Volume 4 4
19 Bài 19: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Engraving 4 4
20 Bài 20: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Surface 4 4
21 Bài 21: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Face 4 4
22 Bài 22: Lập trình gia công sản phẩm khuôn mẫu 4 4
23 Bài 23: Xuất và xử lý chương trình NC 4 4
24 Bài 24: Lập trình gia công theo chi tiết mẫu 4 4
25 Bài 25: Ôn tập và Kiểm tra cuối khóa 4 1 3
Cộng 100 15 82 3