– SỬA CHỮA MÁY TRỤ

01/09/2019
399 lượt xem

Học phí: 1.000.000 đ/ 4 tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Lý thuyết:

Những kiến thức cơ bản (kim và chi tiết mũi)

Cấu tạo tổng quát

Cấu tạo, tác dụng, nguyên lý hoạt động

Các hư hỏng thường gặp

Thực hành:

Nội quy xưởng thực hành

Tháo, ráp máy

Quy trình điều chỉnh để đạt các thông số kỹ thuật

Phương pháp điều chỉnh các cơ cấu để đạt thông số kỹ thuật

Điều chỉnh toàn bộ 1 máy

Sửa chữa các hư hỏng thường gặp

Sửa chữa nhanh các hư hỏng thuộc về đường may