– PHAY BÁNH RĂNG – ĐA GIÁC

01/09/2019
702 lượt xem

Học phí: 3.000.000 đ/ 8 tuần – 5 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật NỘI DUNG KHÓA HỌC: PHAY ĐA GIÁC

Đầu phân độ vạn năng

Phay chi tiết đa giác.

PHAY BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG

Thông số động học của bánh răng trụ răng thẳng

Phay bánh răng trụ răng thẳng

PHAY BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG –RÃNH XOẮN

Phay bánh răng trụ răng nghiêng

Phay rãnh xoắn