– KỸ THUẬT CHĂM SÓC DA

28/12/2020
1682 lượt xem

KHUYẾN HỌC:

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

 

    Đóng theo từng lớp sau:

  1. Kỹ thuật chăm sóc da mặt – gội đầu căn bản: 2.400.000 đ/ 32 buổi
  2. Kỹ thuật chăm sóc da mặt nâng cao: 2.900.000 đ/ 80 buổi
  3. Kỹ thuật chăm sóc da mặt (THÁI LAN): 1.500.000 đ/ 20 buổi
  4. Kỹ thuật chăm sóc bàn chân (Massage Foot): 1.500.000 đ/ 12 buổi
  5. Nghệ thuật vẽ HENNA: 1.500.000 đ/ 12 buổi
  6. Kỹ thuật tẩy lông mặt (WAX): 1.900.000 đ/ 28 buổi