Thông báo về việc hiệu chỉnh quy chế công tác học sinh tại Trường TCN KTCN Hùng Vương

28/12/2020
513 lượt xem

Trường TCN KTCN Hùng Vương thông báo về việc hiệu chỉnh Quy định về công tác Học sinh của Trường.

Học sinh xem file đính kèm để nắm được thông tin về Quy định về công tác Học sinh của Trường (đã hiệu chỉnh).

TB hieu chinh quy che CTHSSV 2020

Quy định về công tác HS trường TCNKTCN HV (hiệu chỉnh)-2020