THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI GIỜ HỌC MÔN ĐỘNG CƠ DIESEL LỚP 17CNO2 NHÓM 5 VÀ NHÓM 6

28/12/2020
645 lượt xem

*** Thông báo về việc đổi giờ học môn động cơ Diesel – lớp 17CNO2 nhóm 5 và nhóm 6. Các em học sinh thuộc 2 nhóm học trên vui lòng theo dõi thông báo tại đây->>>.THONG BAO DOI GIO HOC MON DC DIESEL 17CNO2 NHOM 5+6