THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 KHÓA XI NĂM HỌC 2017-2018

28/12/2020
596 lượt xem

♦♦♦ Thông báo về thời khóa biểu học kỳ 2 khóa XI năm học 2017-2018 của các lớp 17CDL1-2, 17CDT1-2, 17CKC1-2, 17MTT1-2, 17DCN1-2, 17BTCK1-2, 17CDL1-2,17CNO1-2, 17KTHD1-2,17KTHM1-2. Các em học sinh vui lòng xem và tải file về theo dõi tại đây ->>> THOI KHOA BIEU HOC KI 2 KHOA 11 LOP 17CDL1-2, 17CDT1-2,17CKC1-2,17DCN1-2,17MTT1-2,17DTCN1-2,17SCM1-2,17CNO1-2,17BTCK1-2,17KTHD1-2,17KTHM1-2